PRACOVNÍ VÝKAZ

Po přidělení na konkrétní brigádu od nás dostanete pracovní výkaz. Jeho převzetím se zavazujete odpracovat dojednané směny. Pracovním výkazem se budete prokazovat u firmy, kde budete pracovat (vezměte si ho proto s sebou na směnu). Pracovní výkaz obsahuje veškeré potřebné informace ohledně přidělené práce: název a adresa firmy, Váš vedoucí pracovník, dopravní spojení apod. Zadní strana výkazu obsahuje velmi důležité všeobecné pokyny ke konkrétní brigádě. Tyto pokyny si  řádně prostudujte a dodržujte je. Vyplnění pracovního výkazu: Pracovní výkaz musí být řádně vyplněn a musí obsahovat čitelně vyplněné údaje: jméno, příjmení, datum narození a název firmy, kde jste pracovali každá odpracovaná směna musí být potvrzena razítkem firmy a podpisem oprávněné osoby (pracovník vedoucí směny, manažer) Každý pracovní výkaz je určen pouze pro jedno pracovní místo jednoho konkrétního zaměstnavatele. V pracovním výkazu nesmí být škrtáno, přepisováno či mazáno. Pokud se stane, že některý údaj bude třeba škrtnout či opravit, musí se znovu vypsat údaje na nový řádek a podpisem potvrdit jeho platnost. Odevzdání pracovního výkazu: Můžete jej odevzdat osobně nebo zaslat poštou na adresu: Beavitam s.r.o.  Komunardů 1091/36, 17000, Praha 7 Originál pracovního výkazu je nutné odevzdat nejpozději do 5. dne následujícího měsíce a to do 16:00 V případě, že zašlete pracovní výkaz poštou, musí být doručen k nám do agentury rovněž nejpozději 5. den v měsíci. Po tomto termínu jsou mzdy již zaúčtovány a vyfakturovány. V případě , že pracovní výkaz doručíte až po řádném termínu, může Vám být účtována náhrada nákladů, které tím vzniknou. Na základě pracovního výkazu zpracováváme zaměstnancům výplatu.  Každý brigádník je proto odpovědný za správné vyplnění pracovního výkazu, potvrzení odpracovaných směn a včasné doručení zpět do agentury.
+420 7777 123 60 info@beavitam.cz  
ZPĚT ZPĚT ONLINE REGISTRACE ONLINE REGISTRACE Pobočka Praha Beavitam s.r.o.  Komunardů 1091/36, 17000, Praha 7 Provozní doba: pondělí - pátek 08:00 - 11:00   13:30 - 16:30 Tel:   +420 7777 123 60 email: info@beavitam.cz web:  beavitam.cz    jobsiko.com Adresa sídla / Fakturační adresa: Beavitam s.r.o. Komunardů 1091/36, 17000, Praha 7    IČO: 04965256 Zapsán v OR: C 256337 vedená u Městského soudu v Praze Povolení ke zprostředkování zaměstnání: ČJ.: UPCR-2018/50193/6 / UPCR-2018/50194/7 Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce: 0013888390, ČPP, a.s.  ©Copyright 2018 - Beavitam s.r.o. beavitam.cz & jobsiko.com; All rights reserved.  Kontakty:
úvod > pro uchazeče > pracovní výkaz