PRAVIDLA SPOLUPRÁCE

Pokud jste se osobně zaregistrovali v naší kanceláři, podepsali pracovní smlouvu, vybrali si brigádu a dostali pracovní výkaz a informace k výkonu práce, nastává čas k nástupu na pracovní pozici. Během výkonu práce jste povinni dodržovat následující předpisy: Pracovní směna začíná příchodem na pracoviště, které je uvedeno v pracovním výkaze. Vaší povinností je dostavit se na pracovní směnu včas a v předem domluveném termínu. V případě Vašeho zpoždění ihned kontaktujte společnost, u které máte nastoupit na směnu. (telefonní číslo je uvedeno v pracovním výkazu) a rovněž informujte naší agenturu na čísle 7777 123 60. Pokyny k přidělené brigádě si řádně prostudujte a dodržujte je. V případě nástupu na směnu v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek nebudete na směnu přijati. Dle porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů Zákoníku práce Vám bude tato směna vykázána jako neomluvená absence. V oprávněném případě po Vás bude vymáhána náhrada škody v minimální výši 2000 Kč. V případě že se dopustíte krádeže, nebo pokusu o krádež budete ze směny vykázáni a bude s Vámi ukončena spolupráce. V oprávněném případě po Vás bude vymáhána náhrada škody ve výši odcizeného zboží a náhrada škody vzniklá uživateli v minimální výši 2000 Kč. Jste povinni mít u sebe vždy kopii pracovní smlouvy, případně další dokumenty podle pokynů agentury. Noste předepsaný pracovní oděv . Jste povinni plnit pokyny vašeho nadřízeného vedoucího. Odchod na přestávku, či nutné vzdálení z pracoviště hlaste svému vedoucímu. Na pracoviště nenoste žádné cennosti. Agentura neručí za případnou ztrátu. Konec pracovní doby určuje zaměstnavatel. Vždy je nutné nahlásit vedoucímu pracovníkovi váš odchod a nechat si od něj do pracovního výkazu potvrdit odpracované hodiny. V případě nedostatečného pracovního výkonu, opakovaného špatného hygienického stavu nebo porušení jiných pracovních povinností s Vámi ukončíme spolupráci. V případě, že jsou pro práci na pracovišti závažné problémy či překážky, informujte naší agenturu na tuto skutečnost.
+420 7777 123 60 info@beavitam.cz  
ZPĚT ZPĚT ONLINE REGISTRACE ONLINE REGISTRACE Pobočka Praha Beavitam s.r.o.  Komunardů 1091/36, 17000, Praha 7 Provozní doba: pondělí - pátek 08:00 - 11:00   13:30 - 16:30 Tel:   +420 7777 123 60 email: info@beavitam.cz web:  beavitam.cz    jobsiko.com Adresa sídla / Fakturační adresa: Beavitam s.r.o. Komunardů 1091/36, 17000, Praha 7    IČO: 04965256 Zapsán v OR: C 256337 vedená u Městského soudu v Praze Povolení ke zprostředkování zaměstnání: ČJ.: UPCR-2018/50193/6 / UPCR-2018/50194/7 Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce: 0013888390, ČPP, a.s.  ©Copyright 2018 - Beavitam s.r.o. beavitam.cz & jobsiko.com; All rights reserved.  Kontakty:
úvod > pro uchazeče > pravidla spolupráce